(p)ART of the SYSTEM

Mijn ‘werken’ zijn eigenlijk Verhalen. ‘Systemic Art’ oftewel het vangen van universele systemische dynamieken en thema’s in beeld. Letterlijk (p)Art of the System.

Een andere manier van vertellen over alledaagse levensthema’s: verbindingen en conflicten, een kleurenpalet van emoties, families en gezinnen met alle mengvormen die de verschillende onderlinge dynamieken met zich mee kunnen brengen, sportende kinderen, mannen en vrouwen, samen en apart …

In de onderstroom spelen onderwerpen zoals Verlangen, Verbinding, Vertrouwen, Gemis en Familiebanden een belangrijke rol.

Ik ontdekte zowel tijdens mijn werk als therapeut en begeleider als gedurende mijn
opleidingen dat de schetsen en beelden die ik maakte over wat ik waarnam en beleefde, mij op een later moment veel meer zeiden dan de woorden die ik ervoor of omheen had geschreven.  Op verzoek, ben ik dat ook voor anderen gaan doen – beeld maken van het Verhaal van een ander.

Zo zijn de werkvormen en –stijlen die hier te zien zijn, het resultaat van mijn eigen zoek- en vindtocht naar hoe ik mijn innerlijke verhaal en visie kon vertellen zonder de beperking die woorden – voor mij – vaak met zich meebrengen.

Daar waar er wens of behoefte naar is bij anderen, mag ik nu graag delen. Ik ervaar het als persoonlijke uitdaging om iets betekenisvols te kunnen creëren en leveren. Daarnaast blijft de mens-tot- mens interactie die het delen van een verhaal met zich meebrengt een zeer waardevolle bron van plezier en inspiratie voor mij.

Vandaar …. ‘Tell me a story and I’ll paint you a picture’